• Jammu & Kashmir Jammu – Srinagar
 • Punjab & Haryana Chandigarh - Jalandhar - Ludhiana
 • Rajasthan Jaipur – Udaipur
 • Gujarat Ahmedabad- Vadodara – Surat
 • Maharashtra Mumbai- Pune- Nagpur
 • West Bengal Kolkata
 • Kerala Kochi - Trivandrum
 • Bangalore Mangalore - Mysore
 • Tamilnadu Coimbatore – Madhurai- Chennai
 • Andhra Pradesh Vijaywada - Visakhapatnam
 • Orissa Bhubaneshwar
 • Chhatisgarh Raipur - Bilaspur
 • Madhya Pradesh Bhopal - Gwalior – Indore- Ujjain
 • Jharkhand Ranchi
 • Bihar Patna
 • Uttar Pradesh Lucknow - Meerut - Agra – Aligarh